Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Biłgoraju
Rejestr korespondencji

Informacje znajdujące się w rejestrze

1. Nazwa zbioru danych; Rejestr korespondencji
2. Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany; Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Biłgoraju, ul. Włosiankarska 11 23-400 Biłgoraj, Regon: 950371525
3. Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 3la ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takego podmiotu; nie dotyczy
4. Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; nie dotyczy
5. Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 673 z późn. zm.)
6. Cel przetwarzania danych w zbiorze; Dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa
7. Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; Osoby, które skierowały korespondencję do urzędu lub otrzymały korespondencję z urzędu.
8. Zakres danych przetwarzanych w zbiorze; Imię, nazwisko, nazwa przedsiębiorstwa, adres, działalność
9. Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą; Od osób których dotyczą oraz innych źródeł niż osoba której dotyczą
10. Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja czy dane ze zbioru są udostępniane  podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa; Dane nie są udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
11. Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane; Organy administracji rządowej
12. Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego; Dane nie są przekazywane do państw trzecich
13. Data wpisania zbioru do rejestru; 29.02.2016r.
14. Data dokonania ostatniej aktualizacji;

03.08.2017r.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 1016
Wprowadzony przez: Piotr Maśko
Data opublikowania: 2016-06-14 07:51:52
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-08-03 06:39:08 Piotr Maśko
2016-06-17 20:35:24 Piotr Maśko
2016-06-17 20:35:15 Piotr Maśko
2016-06-17 20:30:30 Piotr Maśko
2016-06-14 08:12:30 Piotr Maśko Publikacja artykułu