Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Biłgoraju
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI 
NA LATA 2021 – 2023

Lp.

Zakres działania

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy

Sposób realizacji

Terminy

 

1

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie:

Koordynator + Pracownicy PIW w Biłgoraju

Podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP informacji o osobach wyznaczonych na koordynatora ds. dostępności oraz planu działania.

Realizacja w całym okresie działania koordynatora

 

1) architektonicznym

 

2) cyfrowym,

 

3) informacyjno-komunikacyjnej

 

2

Sporządzenie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2023

Koordynator

Opracowanie planu działania

2021r.

 
 
 

 

Dostępność architektoniczna

 

1

Oznakowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych

- Koordynator

Zakup środków na oznakowanie

2021r. 2022r.

 

- Ujęcie kosztu w budżecie - księgowość

 

2

Dostosowanie środków komunikacji przy wejściu do urzędu dla osób poruszających się na wózku

Koordynator

Konserwator

Wykonanie prac przyłączeniowych

2021r.-2022r.

 
 
 

3

Zapewnienie wstępu do budynku osobom korzystającym z psa asystującego, o czym mowa w art. 2 , pkt 11 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Koordynator

Opracowanie standardów zachowań w sytuacji kiedy w wydarzeniu organizowanym w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii bierze udział osoba z psem asystującym, psem przewodnikiem

2021r.

 
 
 

Dostępność cyfrowa

 

1

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności cyfrowej strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Biłgoraju.

Koordynator + Informatyk

Publikacja Deklaracji Dostępności na stronie BIP Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Biłgoraju

Realizacja w całym okresie działania koordynatora

 
 
 

2

Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Koordynator + Informatyk

Szkolenie wewnętrzne z tworzenia dostępnych dokumentów elektronicznych.

Działanie ciągłe

 
 
 

Dostępność komunikacyjno- informacyjna

 

1

Dokonanie diagnozy w zakresie dostępności alternatywnej

Koordynator

Umożliwienie osobom ze szczególnymi potrzebami kontaktu telefonicznego, e-mailowego, możliwość umówienia spotkania z pracownikiem na zewnątrz budynku (parkingu)

Realizacja w całym okresie działania koordynatora

 
 
 

2

Zapewnienie na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z właściwymi komórkami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Biłgoraju w formie określonej w tym wniosku ( art. 31 U. z dnia 19 lipca 2019 r. ) również w języku migowym.

Koordynator

Przygotowanie wzoru wniosku o zapewnienie dostępności oraz opracowanie procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków w ramach postępowania skargowego o zapewnienie dostępności

2021r.

 
 
 
 
 

3

Publikacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Biłgoraju raportu dostępności opracowanego przez Koordynatorów dostępności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Biłgoraju.

Koordynator

Przygotowanie i publikacja raportu o stanie dostępności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Biłgoraju.

2021r.

 

 

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 472
Wprowadzony przez: Piotr Maśko
Data opublikowania: 2021-09-17 07:16:48
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2021-09-17 07:19:25 Piotr Maśko